Over Marloes Otten, kunstenaar. Digitale kunst en schilderijen

Marloes Otten is een gepassioneerd autodidactisch kunstenaar, die retro-pluralistische kunstwerken maakt. Ze laat zich inspireren door een oneindige hoeveelheid bronnen uit de actualiteit, en de (kunst)geschiedenis. Klassieke meesters zoals Rembrandt, neo- en magisch realisten zoals Carel Willink, Pyke Koch en René Magritte of de schilderachtig geëngageerde foto’s van Erwin Olaf zijn slechts enkele voorbeelden. De letterlijk en figuurlijk contrastrijke portrettenreeks (zie Wit, Zwitserse garde, Erfgoed, Gyōji en Maria) die ze maakte voor haar afstuderen aan de Vrije Academie voor beeldende kunsten in Nunspeet (VAN) heeft een licht feministische inslag met kenmerken van retro-pluralisme door het teruggrijpen op sociale en culturele groepen uit het verleden die naast elkaar bestaan en verschillende belangen hebben die in strijd met elkaar kunnen zijn.

Biografie

Marloes Otten (Zwolle 1968) werkt als grafisch ontwerper, tekstschrijver en communicatiespecialist met haar eigen bureau (Krekwerk) in Epe. Naast professionele diploma’s in economie, transport & logistiek en grafische vormgeving, rondde ze in 2014 haar studie Cultuurgeschiedenis aan de Vrije Universiteit af. Om haar schildertechniek in olieverf te verbeteren startte ze in 2018 met de opleiding Klassieke technieken bij Serob Darbinian aan de Vrije Academie voor Beeldende Kunsten Nunspeet (VAN), waar ze in 2021 haar certificaat behaalde. Naast schilderijen en tekeningen maakt ze ook digitale kunstwerken. Ze kan ook benaderd worden om kunstwerken in opdracht te maken.Marloes Otten is a passionate self-taught artist who creates retro-pluralist artwork. She draws inspiration from an infinite amount of sources from current events and (art) history. Classical masters such as Rembrandt, neo- and magical realists such as Carel Willink and Pyke Koch and René Magritte or the picturesquely engaged photographs by Erwin Olaf are just a few examples. The literally and figuratively contrasting series of portraits (see White, Swiss Guard, Heritage, Gyōji en Maria) that she made for her graduation from the Free Academy of Visual Arts in Nunspeet (VAN) has a slightly feminist slant with features of retropluralism by harking back to social and cultural groups of the past that coexist and have different interests that may conflict with each other.

Biography

Marloes Otten (Zwolle 1968) works as a graphic designer, copywriter and communication specialist with her own agency (Krekwerk) in Epe. In addition to professional degrees in economics, transport & logistics and grahic design, she completed her bachelor studies in Cultural History at the Vrije Universiteit in 2014. In order to improve her painting technique in oil, she started in 2018 with the course ‘Classical Techniques’ with Serob Darbinian at the Art Academy of Nunspeet, where she obtained her certificate in 2021. In addition to paintings and drawings, she also makes digital artworks in which retro-pluralism is reflected. She can also be approached to make commissioned works of art.