Definitie retro pluralisme / definition retropluralim

Retropluralisme: de betekenis

Retro-pluralisme is het teruggrijpen op producten en ontwerpen uit het verleden bij het creëren van een nieuw product waarvan de vormgeving geen kopie is van een eerder product, maar erdoor is geïnspireerd. Retropluralistisch werk heeft doorgaans een verhalend karakter en bevat vaak anachronistische elementen. Een veelvoud van verschillende oude en nieuwe bouwstenen vormen samen een nieuwe waarheid.

The meaning of Retropluralism.

Retro-pluralism is the return to products and designs from the past when creating a new product. The new design is not a copy of an earlier product, but is inspired by it. Retropluralistic artwork usually has a narrative character and often contains anachronistic elements. A multitude of different old and new elements together form a new truth.