Schilderij Zwitserse Garde door Marloes Otten/Painting Swiss Guard by Marloes Otten

terug / back

vrouw in kleding van de Zwitserse Garde met roze Ray-Ban bril - Woman in clothes of Swiss Guard with pink Ray-Ban sunglasses
Naam / Title Zwitserse Garde Swiss Guard
Jaar / Year 2021
Afmeting / Size 50 cm x 60 cm zonder lijst
Omschrijving / Description Op dit schilderij is een vrouw gekleed in kleding met van de Pauselijke Zwitserse garde, het ingehuurde lijfwachtencorps van de paus dat al vanaf 1505 bestaat. De Zwitserse garde is geen folkloristisch gebeuren. Verre dan dat. Het zijn getrainde militairen, met automatisch wapen in de pofbroek, die getraind zijn in vechten met een echte hellebaard en zwaard. Geen misselijke jongens dus. Jongens, want meisjes komen anno 2021 nog steeds niet in aanmerking voor deze functie.
Oil on cavas. In this painting, a woman is dressed in clothing of the Pontifical Swiss Guard, the pope's hired bodyguard corps that has been in existence since 1505. The Swiss Guard is not a folkloric event. Far from that. They are trained soldiers, with automatic weapons in the puff pants, who are trained in fighting with a real halberd and sword. Real tough guys. Guys, because girls are still not eligible for this position in 2021.
Lijst / Frame Niet ingelijst. Kan worden ingelijst op vraag
Not framed. Can be framed on request